Portfolio - Kreativt

Innen kreativt tema har jeg valgt å legge til fotografier som er sterkt manipulert. For å lage disse bildene kombinerer jeg forskjellige teknikker, noe som omfavner alt fra opptaksteknikk, 3D modellering til utstrakt bruk av Photoshop. Flere av disse bildene er premierte arbeider. Det er ikke lov til å kopiere bilder eller tekst fra hjemmesiden, da alt mitt arbeid er underlagt "Åndsverkloven- lov om opphavsrett til ånsdsverk". Ønsker du å bli fotografert, så ta kontakt!

Oops!

Dette bildet består av 4 separate fotografier, i tillegg til en 3D datamodell. Utgangspunktet for dette bildet var et selvportrett, der jeg holder en bolle med vann som helles ut. Portrettet er belyst med 2 blits. For å lage vannet kraftigere, som i en foss, så har jeg manipulert inn et bilde av en foss. Bakgrunnen er et bilde jeg tok i Danmark tidligere på året og landskapet som er tegnet inn i bollen er fra Tromøy. Selve båten er en 3D datamodell der kameravinkel er tilpasset vinkel og størrelse på selvportrettet. Alle bildene er så satt sammen i Photoshop, tilsammen er det ca 50 lag. Etterbehandling av farger og utsnitt er gjort i Capture One. Bildet fikk hederlig omtale i NM i foto vår 2018.

The Composer

Dette fotografiet begynte som et makrobilde av en penn på et ark der jeg hadde tegnet inn notene. Notene som flyr ut av arket er en kombinasjon av 3D og 2D Photoshop. Etterbehandling av farger og utsnitt er gjort i Capture One.

Løvetann

Dette bilde av datteren min som blåser på en løvetann begynte som et portrett tatt på en grønn papir-bakgrunn (greenscreen). Veggen bak er så endret i Photoshop der løvetannen er tatt inn. Bildet ble antatt i klassen Kreativ i NM høst 2018.

City in the Sky!

Her har jeg tatt utgangspunkt i et portrett av Rebecca som går over jernbaneskinnene. Toget er laget som en 3D modell, som er satt inn i landskapet ved hjelp av Photoshop. All etterbehandling av farger og utsnitt er gjort i Capture One.

White Socks

Dette er bildet er satt sammen av 3 bilder; bein, vegg og ball. Fargene er kraftig manipulert og "sokkene" er tegnet på ved hjelp av Photoshop. Bildet ble antatt i NM vår 2018 i klassen Kreativt.